Bloemen

Hier kunnen kinderen hun verhaal met mij delen en leren hoe ze anders naar situaties kunnen kijken, en hoe hun houding de omgeving beïnvloedt.

 

Zelfbewustwording bij Kinderen:

Ik moedig kinderen aan om naar hun gevoel te luisteren en te uiten wat hen bezighoudt.

 

Ouderondersteuning:

Als ouder help ik om begrip te creëren voor hoe het kind zich voelt.

 

Begeleiding voor School:

Als ouder treed ik op als tussenpersoon tussen het kind en de school om begrip te bevorderen.

 

Mijn doel is om kinderen te helpen hun eigen stem te vinden in een soms onbegrijpelijke wereld, terwijl ik ouders ondersteun bij het begrijpen van hun kind.